Vesi majast eemale! Reeglid, kuidas juhtida äravoolu
Kodu&Aed arhiiv
Maja vundament peab olema igal juhul vee eest kaitstud. | Shutterstock

Eramuomanik peab aga äravoolule tõsist tähelepanu pöörama. Tuleb arvestada, et torutööd tehakse enne, kui vundamenti ehitama hakatakse, ja kui torudega midagi juhtub, on parandamine või ümbertegemine äärmiselt keeruline ning kallis lõbu. Räägime imbsüsteemist.

Maja äravoolud võib jagada põhiliselt kolmeks: drenaaž, vihmavesi ja reovesi. Maja konstruktsiooni silmas pidades on kõige olulisem, et maja, õigupoolest vundament, oleks vee eest kaitstud.

 

Drenaaž ja vihmavesi

 

Maja vundamendist rääkides peaks siis küsima: miks sul vundament üldse vee sees seisab, nii et pead teda niiskuse eest kaitsma? Parem lase veel hoopis kuhugi ära voolata! Teisisõnu, kogu pinna- ja lumesulamisvesi spetsiaalsete torudega kokku ning juhi mujale, kus see rahulikult maasse imbub.

Edasi lugemiseks

Kodus.ee tellimus annab ligipääsu kogu kodus.ee veebilehe tasulisele sisule, sh sinna valitud ajakirjade Kodutohter, Tehnikamaailm, Kodu & Aed, Minu Aed, Jõulud, Diivan, TM Kodu & Ehitus lugudele ning muudele Ühinenud Ajakirjade väljaannete materjalidele ning kodus.ee lisalugudele.
Veebilehe sisu on paberväljaannetest eraldiseisev ning kehtiv paberväljaande tellimus ei anna ligipääsu kodus.ee lehele. Paberväljaande saab tellida veebilehelt ajakirjad.ee, kodus.ee tellimuse vormistamiseks vajuta nupule "Kodus.ee tellimus".

Sarnased artiklid