1_jameda_aluse_prakku_satitud_pookokste_sidumine.jpg

Jämeda aluse prakku asetatud pookeoksad on seotud piimapaki kileribaga. | Jüri Annist