Ühisvarast ja lahutusest

Kodu & Aed
13.02.2023
Shutterstock

Mis saab lahutuse korral ühisvarast?

Lugeja kirjutab: Mu tütar ja tütremees ostsid abielu ajal kinnisvara ja vormistasid aastaid hiljem ka teineteise kasuks testamendid. Nüüd soovib tütar siiski lahutada ja mees soovib majja elama jääda. Esiteks: kas lahutuse korral vastastikune testament kaotab kehtivuse? Ja teiseks: kas tütar võib nõuda maja müüki, et saada oma osa rahast ja osta mingi elamispind? Olgu ka öeldud, et maja osteti mehe eelmise kodu müügist saadud raha eest.

Vastab Notar Priidu Pärna, Eesti Omanike Keskliidu esimees:

Abielu ajal ostetud vara muutub ühisvaraks, kui abikaasadel ei olnud valitud teistsugust abieluvararežiimi (näiteks lahusvara). Vararežiimi saab valida abieluavaldust esitades või hiljem muuta notariaalse abieluvaralepinguga. Lahutamisel tekkinud ühisvara automaatselt ei lõpe ja lahutatud abikaasad peavad otsustama, mida nad sellega teevad ning kuidas seda jagavad. Levinud on vara müük ja raha jagamine. Ühisvara puhul eeldatakse osade võrdsust, kuid sellest võivad pooled kokkuleppel ka kõrvale kalduda ja arvestada abikaasade panuseid. Kui üks abikaasadest ei ole huvitatud vara müügist ning väljakolimisest, siis oleks teisel abikaasal õigus nõuda oma varaosa eest hüvitist. Kui seda ei olda valmis maksma, peab pöörduma kohtusse nõudega vara jagamiseks ja need vaidlused on sagedased.

Enamjaolt ei ole oluline, kelle vahendite eest kinnisvara soetati – see muutub ikkagi ühisvaraks. Siiski on kehtivas, 2010. aastal vastu võetud perekonnaseaduses põhimõte, et kui abielu ajal osta kinnisvara oma lahusvara arvelt, siis see kinnisvara ei muutu abikaasade ühisvaraks. Kui mehe eelmine kodu oli tema lahusvara, st enne abiellumist soetatud, ta müüs selle ning saadud raha eest ostis abielu ajal uue kodu, siis see ei ole tõesti ühisvara. Naisel võiks olla teoreetiliselt hüvitusnõuded seoses sellega, et tema panuste arvelt on ka maja väärtust suurendatud. Selline erand kehtib siiski vaid juhul, kui maja on ostetud pärast 1. juulit 2010, kui jõustus kehtiv perekonnaseadus. Kui maja on ostetud enne seda kuupäeva, siis tekkis abikaasade ühisvara hoolimata sellest, et kasutati mehe vahendeid.

Abikaasade vastastikune testament lõpeb lahutamisel automaatselt: lahutatud abikaasad ei ole pärijad ka pärimisseaduse kohaselt.  

 

 

Artikli märksõnad: 

Sarnased artiklid