Tõhus umbrohutõrje. Mida ja kuidas?
Liina Talgre
Shutterstock

Kuidas saada lahti visast ja tüütust umbrohust? Selleks peab teadma tema elutsüklit ja levikut.

Umbrohud on aegade jooksul kohanenud kultuurtaimedega koos kasvama, tekitades põllumeestele-aiapidajatele mitmesugust kahju, millest kõige olulisem on umbrohtumisega kaasnev suur saagikadu. Näiteks on meie olulisimate toidukultuuride nisu saagikadu 23% ja kartuli oma 30%, sest umbrohud tarvitavad suurel hulgal toitaineid ja vett ning võtavad ära valgust.

Edasi lugemiseks

Kodus.ee tellimus annab ligipääsu kogu kodus.ee veebilehe tasulisele sisule, sh sinna valitud ajakirjade Kodutohter, Tehnikamaailm, Kodu & Aed, Minu Aed, Jõulud, Diivan, TM Kodu & Ehitus lugudele ning muudele Ühinenud Ajakirjade väljaannete materjalidele ning kodus.ee lisalugudele.
Veebilehe sisu on paberväljaannetest eraldiseisev ning kehtiv paberväljaande tellimus ei anna ligipääsu kodus.ee lehele. Paberväljaande saab tellida veebilehelt ajakirjad.ee, kodus.ee tellimuse vormistamiseks vajuta nupule "Kodus.ee tellimus".

Artikli märksõnad: 

Sarnased artiklid