Pesuköögist saunaks?

Kodu & Aed
04.03.2023
Shutterstock

Meie 1960. aastatel ehitatud maja keldris oli pesuköök, mille katelt köeti puudega (lõõr oli ühenduses korstnaga). Kui nüüd selle asemel oleks soov rajada saun ja katla asemel ühendada korstnaga keris, siis kas ja kellelt peaks selleks luba küsima?

Vastab notar Priidu Pärna.

Ehitamisega seotud küsimused sätestab ehitusseadustik. Selle lisas on tabel, mis erinevate ehitiste puhul kehtestab erinõuded projekti ja ehitusloa/ehitisteatise vajaduse osas. Näiteks elamu ja selle teenindamiseks vajaliku ehitise püstitamiseks pinnaga kuni 20 ruutmeetrit ja kõrgusega kuni 5 meetrit puudub vajadus ehitusprojektiks ja ehitamise kooskõlastamiseks omavalitsusega. Kui ehitise alune pind on kuni 60 ruutmeetrit, aga selle kõrgus on üle 5 meetri, siis on vaja ehitusprojekti ja omavalitsuse ehitusluba. Ehitusprojektile esitatavad nõuded võivad ehitiste liigist olenevalt olla erinevad.
Ehitusloa ja ehitisteatise vahe seisneb selles, et viimasel juhul omanik vaid teavitab omavalitsust, et hakkab esitatud projekti alusel hoonet püstitama või muutma; ehitusluba karmima instrumendina tähendab seda, et ehitada ei või enne, kui omavalitsus on loa väljastanud. Kas pärast valmimist vajab ehitis omavalitsuselt kasutusluba või kasutusteatise esitamist või puudub üldse eelneva järele vajadus, oleneb täpselt samamoodi ehitise liigist, ehitisealusest pindalast ja harja kõrgusest.  Kõik taotlused saab esitada omavalitsusele e-ehitisregistri kaudu.

Edasi lugemiseks

Artikli märksõnad: 

Sarnased artiklid