Muld ootab sügisel kaevajat. Miks?

Eneli Käger
25.09.2023
Shutterstock

Kui kaevad sügisel aiamaa läbi, jõuab orgaaniline materjal kiiremini ringlusse, vähemaks jääb haigusi, kahjureid ja umbrohtu ning talvekülm saab parandada mulla struktuuri.

Mullaharimine loob soodsad kasvutingimused kultuurtaimedele. See muudab viljavahelduse ja väetamise tõhusamaks ning parandab mulla vee-, õhu- ja soojusrežiimi. Kaevamise ajal u 10 cm sügavusele mulda viidud orgaaniline aine ergutab mulla mikroorganismide tegevust ja seeläbi suureneb huumusesisaldus.
Piirkondades, kus sajab üle 600 mm aastas, aitab mullaharimine tuua taaskasutusse juurte ulatusest veega välja uhutud toiteelemendid, lisaks osaleb lämmastik orgaanika lagundamisel.

Edasi lugemiseks

Sarnased artiklid